Søren_Kierkegaard

 

“Mange kloke ord blir sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor. “