albert einstein

“Forskjellen på idioti og genialitet er at geninaliteten har grenser”